Przejdź do treści

Analiza finansowa

Nowoczesne przedsiębiorstwo wymaga danych do podejmowania decyzji. Analiza wskaźnikowa na podstawie danych finansowych pozwala określić tempo rozwoju organizacji jej silne i słabe strony, rentowność sprzedaży, potencjał do rozwoju. Wynik analizy wskaźnikowej pozwala również osobom zarządzającym pozyskać wiedzę nt. obecnie stosowanego modelu finansowania działalności firmy np: poprzez analizę porównawczą zobowiązań bieżących do należności bieżących. Przyjęta strategia finansów, świadomie bądź nie, wiele mówi o samej firmie i modelu zarządzania.

Zbyt konserwatywne podejście sprawia, że firma staje się łatwym celem dla konkurencji bowiem łatwo rozpoznać jakie działania podejmie w przypadku walki konkurencyjnej. Z jednej strony mała skłonność do ryzyka długoterminowo powoduje, że firma rozwija się wolniej ale stabilnie, z drugiej strony łatwiej jest przeoczyć szanse jakie niesie za sobą zmieniające się otoczenie.

O ile dane historyczne wiele mówią o tym jak firma poradziła sobie w przypadku różnych zawirowań o tyle prognozowanie wariantów rozwoju staje się kluczowym narzędziem dla nowocześnie zarządzanych firm. Historia wielu dużych przedsiębiorstw jak chociażby KODAK (lider w zakresie sprzedaży filmów do aparatów), czy NOKIA (lider w zakresie telefonii komórkowej). Pandemia COVID-19 zmieniła nieodwracalnie pewne przyzwyczajenia konsumentów, sposób działania wielu biznesów. To sprawia, że zmienia się otoczenie niemal w każdej branży. Ten okres zmian przetrwają firmy, które szybciej i lepiej się dostosują.

Analiza wskaźnikowa oparta jest na nowoczesnym narzędziu zbudowanym na platformie File Maker, która pozwala na wielowymiarową analizę przedsiębiorstwa odpowiadając na niektóre ale ważne pytania:

- czy stać mnie na daną inwestycję?
- zapotrzebowanie na kapitał?
- jaki jest optymalny poziom zapasów?
- jaki jest rzeczywisty koszt finansowania spółki?
- jak zwiększyć rentowność swojego biznesu?
- kiedy moja lub mojego konkurenta może upaść?
- jakie jest pozim marży M1, M2, M3, M4?

Funkcjonalności jakie oferuje system do analiz finansowych:
  • Analiza wskaźników: płynność finansowa, zyskowność sprzedaży netto, wskaźnik szybki, wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik rotacji, wskaźnik, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, sprawność działania
  • Analiza porównawcza rok do roku
  • Analiza porównawcza z innymi firmami z tej samej branży
  • Wskaźnik możliwości upadku firmy
  •