Przejdź do treści

Zarządzanie projektami

Projekt to sposób prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych zmierzający do wytworzenia produktu uzasadnionego biznesowo, w ramach określonego czasu, budżetu, z odpowiednią strukturą organizacyjną,  rolami i zakresami odpowiedzialności – taką definicję podje metodyka.

Według PMBoK Guide projekt to „ograniczony w czasie wysiłek podejmowany w celu wytworzenia unikatowego produktu lub dostarczenia usługi”.

Agile to grupa metodyk wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjnym (model przyrostowy). Wymagania oraz rozwiązania ewoluują przy współpracy zespołów, których celem jest przeprowadzanie procesów wytwarzania oprogramowania. Generalnie metodyka oparta jest na zdyscyplinowanym zarządzaniu projektem, które zakłada częste inspekcje wymagań i rozwiązań wraz z procesami adaptacji (zarówno specyfikacji jak i oprogramowania).

Każda metodyka to opasły tom zasad i reguł. Do tego dochodzi szereg technik do harmonogramowania, wyceny prac, zbierania wymagań, śledzenia postępów prac etc. To wiele firm zniechęca do myślenia projektowego, mimo że takie podejście długoterminowo przynosi same korzyści.

Korzyści jakie przy tym można osiągnąć z wdrożenia kultury projektowej z nawiązką zwracają koszty wdrożenia organizacji zrządzanej projektowo.

Przykładowe korzyści wdrożenia kultury projektowej opartej o PMO:

- Mamy zidentyfikowane wszystkie zlecenia
- Wiemy jak poszczególne zlecenia się wiążą wzajemnie
- Wiemy ile kosztuje wewnętrznie wytworzenie każdego zlecenia
- Wiemy ile kosztuje nas rozwój i utrzymanie produktów
- Wiemy, czy pierwotna wycena została przekroczona czy też nie
- Wiemy, kiedy projekt się nie uda
- Wiemy czy dotrzymamy terminy
- Mamy uchwycony cały proces rozliczeń wewnętrznych i zewnętrznych
- Możemy lepiej planować zaangażowanie naszych pracowników
- Wiemy czy mamy wystarczające zasoby do realizacji kolejnych zleceń
- Organizacja projektowa pozwala uporządkować chaos związany z dziesiątkami tematów bieżących, zaplanowanych i niezaplanowanych działań, reklamacji itp.