Przejdź do treści

Zarządzanie projektami

Na temat zarządzania projektami napisano niezliczoną liczbę książek, mimo to wiele firm wciąż boryka się z fundamentalnymi problemami jakie napotyka przy realizacji różnego rodzaju inicjatyw np:

- projekt wdrażania zmian organizacyjnych
- projekt wdrożenia nowego systemu ERP/CRM/Workflow
- projekt otwarcia nowego oddziału
- projekt wejścia na rynek z nowym produktem

Można by tu wiele wymieniać. Łączy je wszystkie jeden wspólny mianownik. Niemal w każdej firmie, która na codzień nie działa projektowo, nie są powoływane formalnie żadne struktury aby zarządzić nową inicjatywą, która de facto jest projektem bowiem spełnia jego definicje: jest skończona w czasie, posiada swój budżet, posiada harmonogram, została (inicjatywa) powołana w celu realizacji określonego celu biznesowego. Mimo to na moje pytanie czy prowadzicie Państwo jakieś projekty często otrzymuje odpowiedź -NIE.

Co oznacza, że firma nie posiada, wewnętrznych regulacji dotyczących. zarządzania projektami od momentu pojawienia się inicjatywy po moment zakończenia i rozliczenia projektu. To też często jest powodem strat jakie firmy ponoszą i to zarówno w wymiarze nieefektywnego zarządzania inicjatywami jak i braku możliwości skorzystania np: z ulgi B+R przy wdrażaniu innowacji procesowej lub produktowej.

Zarządzanie projektami wymaga adaptacji dostępnych na rynku metodyk do konkretnego przedsiębiorstwa. Wiele firm błędnie zakłada, że nie ma dla nich odpowiedniego modelu do zarządzania projektami albo jak jest to zbyt złożony.

To błędne założenie, Agile, SCRUM, PRINCE2, PMI to tylko metodyki. Ich indywidualna implementacja to klucz do sukcesu. Dlatego, błędem jest zakładać, że wystarczy pracownika wysłać na szkolenie i on posiądzie wiedzę nt, zarządzania projektami i już cała firma tak będzie działać.

Zachęcamy do kontaktu aby przeprowadzić badanie poziomu dojrzałości organizacji do zarządzania projektami i/lub inicjatywami wewnątrz organizacji.